Oletko myymässä metsää tai metsämaata? Erilaisten metsä- ja metsämaatyyppien myyminen tuo mukanaan erilaisen hinnan sekä prosessit, jotka tulisi huomioida myynnissä. Millaista metsää ostamme ja mitkä ovat erilaisten metsämaa- ja metsätyyppien erikoispiirteet?

Hakattu metsämaa

Hakattu metsämaa on metsäkiinteistö, jossa on tehty osittainen tai täydellinen hakkuu. Syynä tällaisen metsämaan myymiseen on yleensä se, että omistaja ei halua enää hoitaa metsää itse – erilaiset metsätyypit vaativat erilaista ja jatkuvaa hoitoa, tietotaitoa, aikaa ja kärsivällisyyttä. Sen vuoksi on helpompaa ja myös vastuuntuntoisempaa muuttaa metsämaa rahaksi ja jättää sen hoitaminen niille, joilla on tarvittavat taidot ja kiinnostus metsämaan tulevaisuutta kohtaan.

Jos haluat myydä hakattua metsämaata, kysy ehdottomasti tarjousta myös meiltä – voimme tarjota paremman hinnan kuin välittäjät.

Taimikko

Taimikko on nuorta metsää, jossa vallitsevan puuston korkeus on jo yli 1,3 metriä, mutta puiden keskihalkaisija alle 6 cm. Taimikko vaatii säännöllistä hoitoa, jotta se voisi kasvaa laadukkaaksi ja hakkuukypsäksi puustoksi. Tärkein hoitotyö tässä kasvuvaiheessa on taimikon perkaus, joka auttaa parantamaan pääpuulajin ravinnon ja valon saantia.

Taimikon oikeanlainen hoito vaatii asiantuntevaa kättä ja tietämystä metsäasioista. Sen vuoksi useat metsänomistajat luovuttavat työn metsäalanyrityksille, mikä on järkevää, mutta myös kallista toimintaa. Toinen mahdollisuus on myydä taimikko yritykselle, joka huolehtii siitä jatkossa.

Metsämaa varttuneella metsällä

Nuori metsä kasvaa varttuneeksi metsäksi 20-40 vuodessa. Teknisesti kyseessä on metsä, jonka puiden keskihalkaisija on yli 12 cm ja puut eivät ole hakkuukypsiä vielä seuraavan 10 vuoden aikana. Varttunut metsä on Viron metsävarojen tärkein osa. Sitä kasvaa 823 000 hehtaarilla (metsää yhteensä noin 2,3 miljoonaa hehtaaria). Varttunutta metsää on myös hoidettava, jotta laadukasta hakkuukypsää metsää olisi tulevaisuudessa riittävästi.

Tärkein varttuneen metsän hoitotyö on harvennushakkuu, jossa hakataan enintään 30 % puista. Näin parannetaan kaikkien jäljelle jääneiden puiden valo- ja kasvuolosuhteita, sillä maaperässä oleville kivennäisaineille on vähemmän käyttöä. Hakkuujätteiden lahoaminen metsässä lisää puolestaan maaperän hedelmällisyyttä.

Harvennushakkuun voi tehdä toistuvasti ja yleensä hakattua puuta voi myös jo käyttää. Tämäkin työ vaatii kuitenkin tietoa metsäasioista sekä taitoa, jotta taataan optimaaliset metsävarat, jotka voivat saavuttaa hakkuukypsyyden. Jos metsänomistajalla ei kuitenkaan ole aikaa ja halua kasvattaa varttunutta metsää hakkuukypsäksi, se kannattaa myydä. Varttuneen metsän myyminen on huomattavasti tuottavampaa kuin taimikon myyminen ja kokenut metsäalan yritys osaa hoitaa metsää vastuuntuntoisesti ja oikein, jotta virolaisen metsän seuraava sukupolvi olisi hakkuukypsyyden saavuttaessaan laadukasta.

Metsämaa hakkuukypsällä metsällä

Arvokkain metsämaatyyppi on metsämaa hakkuukypsällä metsällä. Tällaisessa metsässä puut ovat saavuttaneet täyden tehonsa kasvupaikkatyypistä ja -olosuhteista riippuen. Hakkuukypsän metsän suhteen kannattaa huomioida, että ajan myötä metsän arvo ei nouse vaan laskee. Sen vuoksi metsänomistajan tai metsäalan yrityksen kannattaa tehdä hakkuukypsässä metsässä uudistushakkuu. Sillä aloitetaan metsän uusi kierto ja saadaan paras tuotto puusta.

Jos haluat tienata metsällä, hakkuukypsän metsän myynti on metsäalalla tuottavinta. Kun huomioidaan metsien keskimääräisesti 60–80 vuotta kestävä elinkaari, hakkuukypsän metsän myyminen on yleensä tarkoituksenmukaista myös silloin, kun metsänomistajan jälkeläiset eivät ole kiinnostuneita metsänhoidon jatkamisesta.

Jos aiot myydä metsämaata hakkuukypsällä metsällä, kysy tarjousta myös meiltä – yli 20 vuoden kokemuksella autamme sinua hoitamaan asiat, teemme nopeat kaupat ja huolehdimme metsän vastuuntuntoisesta hakkuusta sekä metsänhoidosta jatkossa.

Metsä ja metsämaa yhdessä maatilan tai maalaistalon kanssa

Jos haluat myydä maalaistalon, maatalousyrityksen tai maatilan yhdessä metsämaan kanssa, ostamme sen mielellämme – jos metsämaata on vähintään muutama hehtaari. Ostamme tarvittaessa myös osan kiinteistöstä, esimerkiksi metsämaan, ja hoidamme maanmittauksen sekä muiden tarvittavien asioiden hoidon omalla kustannuksellamme.

Yhteisomistuksessa oleva metsämaa

Yhteisomistuksessa olevan metsämaan tai hakkuuoikeuden myyminen on mahdollista ainoastaan silloin, jos myynnistä on sovittu muiden omistajien kanssa. Päätöksiä voi tehdä muista omistajista riippumatta ainoastaan silloin, kun omistajat ovat sopineet keskenään notaarin luona, millainen osa kiinteistöstä jää kenenkin käyttöön. Ainoastaan sillä kiinteistön osalla voi toimia ilman muiden suostumusta.

Jos haluaa myydä osuuden yhteisomistuksessa olevasta kiinteistöstä, sen lunastamiseen ei tarvita muiden omistajien suostumusta, mutta heillä on etuosto-oikeus.

Luonnonsuojelu- tai Natura 2000 -alueella sijaitseva metsä

Olemme ostaneet palstoja Natura 2000 -alueilta sekä muilta luonnonsuojelualueilta. Metsämaat, joilla on toimintakieltoja ja -rajoituksia, muodostavat jopa neljännesosan Viron metsistä.  Metsänhoito rajoitetulla alueella on tarkkaa touhua, mutta pitkäaikaisen metsänhoitokokemuksemme aikana olemme törmänneet siihen toistuvasti. Sijainti luonnonsuojelualueella ei ole esteenä kauppojen solmimiselle.

EstEst PR- yli 25 vuotta kokemusta metsänhoidosta

OÜ EstEst PR on ostanut ja myynyt metsää sekä metsämaata jo vuodesta 1994.

Meillä on pitkäaikainen kokemus metsän ostamisesta, myymisestä sekä hoidosta ja meille on muodostunut vahvoja ja vakaita yhteistyökumppaneita sekä metsä- että maanviljelysektorilla.

Jos haluat myydä eri ikäistä tai kypsyysasteeltaan erilaista metsää tai metsämaata, rasitteilla tai kiinnityksellä – löydämme ratkaisun. Ostamme kiinteistöjä kaikkialta Virosta.

Metsätalouden parissa aktiivisesti toimivana yrityksenä voimme tarjota parempaa hintaa kuin välittäjät – tarkoituksenamme ei ole tienata asiakkaiden kustannuksella. Kysy tarjousta!